Miejsce
poświęcone pamięci
o Tych,
którzy odeszli >>>

REPERTUAR

 

Suita krakowska - scenka tańców połączona przyśpiewkami z udziałem Lajkonika tańczona przez młodszą grupę /8 par/ lub 16-sto parowy zespół złożony z reprezentacji obu grup / starszej i młodszej /.

Suita łowicka - kujawiak i oberek jako tańce narodowe z elementami solowymi oraz przyśpiewkami.

Suita rzeszowska - scenka złożona z tańców z różnych stron Rzeszowszczyzny zbudowana w formie zabawowej z ludowymi rekwizytami.

Scenka staropolska / kontuszowa / - układ złożony z polonezów i mazurów tańczonych solo, zespołem 4-ro parowym, 8-mio parowym i 9 cio parowym połączonych polską muzyką barokową graną przez zespół fletów prostych.

Suita podlaska - scenka piosenek i tańców południowego Podlasia z wykorzystaniem zespołu fletów prostych, autentycznych rekwizytów i zabaw tanecznych.

Wiązanka tańców ukraińskich - tańczona w strojach ukraińskich.

Wiązanka tańców mołdawskich - tańczona w strojach mołdawskich.

Stroje

Kontuszowe >>> tu zobacz
Łowickie >>> tu zobacz
Podlaskie >>> tu zobacz
Ukraińskie >>> tu zobacz
Krakowskie >>> tu zobacz
Rzeszowskie >>> tu zobacz
Mołdawskie

PROPOZYCJE WYSTĘPÓW

Godzinny koncert obu grup / 45 osób / w pięciu rodzajach strojów ludowych

Lekcja "Polskie Tańce Narodowe w Formie Towarzyskiej" ok. 10 osób (ok. 40 min)

Występ jednej, starszej grupy 25 osób z trzema rodzajami strojów ludowych(tańce połączone piosenkami i utworami granymi na fletach) (ok. 40 min)

Występ młodszej grupy zespołowej /10 - 13 lat/ 25 osób z dwoma rodzajami strojów ludowych (tańce połączone piosenkami) (ok. 30 min)

Koncert Kolęd i Pastorałek (w okresie Bożego Narodzenia) 25 osób (ok. 40 min)

Koncert piosenek podlaskich śpiewany i grany na fletach prostych na żywo (ok. 30 min)

* Możliwe mieszanie, łączenie, skracanie w/w form koncertowych*
Wejscie na stronę turnieju
"O Podlaską Szyszkę"Oficjalna strona miasta Siemiatycze


Napisali o nas