Miejsce
poświęcone pamięci
o Tych,
którzy odeszli >>>

JUBILEUSZ

Jubileusz XXV-lecia Zespołu Pieśni i Tańca MAŁE PODLASIE

29.06. - 3.07. próby warsztatowe przygotowawcze do

Koncertu Jubileuszowego

4 lipca godz. 11.00 Nabożeństwo w Cerkwi Św. Piotra i Pawła

godz. 12.00 Msza Św. Dziękczynno-Błagalna w Kościele WNMP,

za zmarłych i o pomyślność i łaski dla żywych

godz. 15.00 POLONEZY NA PAŁACOWEJ

- próba bicia Rekordu Guinese'a

godz. 16.30 I Narodowa Część Koncertu Jubileuszowego

godz. 19.00 Spotkanie po latach przy ognisku

5 lipca godz. 16.00 II Regionalna Część Koncertu Jubileuszowego

 

Relacja na żywo z obchodów
XXV-lecia
Zespołu Pieśni i Tańca MAŁE PODLASIE

GALERIE ZDJĘĆ Z JUBILEUSZU

galeria 1 >>>12 września godz. MAŁE PODLASIE I PRZYJACIELE

godz. 15.00 POLONEZY NA PAŁACOWEJ

- próba bicia Rekordu Guinese'a w tańczeniu poloneza na ul Pałacowej

Godz.15.30 Koncert ZPiT Małe Podlasie i SZPiT UW Warszawianka Warszawa
Kliknij na statuetkę >>>

Niezaplanowanzm wcześniej punktem obchodów Jubileuszu XXV-lecia MAŁEGO PODLASIA stała się Uroczystość Wręczenia Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za sezon artystyczny 2008/2009. Wśród nominowanych znalazł się twórca, choreograf i "dusza Małego Podlasia" - Krzysztof Szyszko - zgłoszony przez Wice Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku Katarzynę Monikę Turosieńska -Durlik / nomen omen - dawną wychowankę p. Krzysztofa /. Uroczystość wręczenia Nagród odbyła się 25 listopada 2009 roku w budynku Białej Synagogi w Sejneńskim Ośrodku "Pogranicze sztuk, kultur, narodów".

Tę wielce zaszczytną Nagrodę przyjmuję w imieniu wielkiej rzeszy tancerek i tancerzy, którzy przez 25 lat tworzyli ZPiT MAŁE PODLASIE, w imieniu wszystkich osób, które z tym zespołem pracowały,
w imieniu rzeszy rodziców, którzy oddali swoje serca swoim dzieciom, oraz
w imieniu działaczy Stowarzyszenia Wspierania Kultury Narodowej MAŁE PODLASIE, które od 10 lat wspiera Zespól w jego działalności.


Krzysztof Andrzej Szyszko

 


PS CIOF
KOMISJA DS TAŃCÓW POLSKICH
PREZYDIUM

Warszawa, dnia 11 września 2009 roku


Szanowny Pan

Krzysztof Szyszko
Dyrektor Artystyczny i Choreograf
Zespołu Pieśni i Tańca "Małe Podlasie"
w Siemiatyczach

Szanowny Panie Dyrektorze

Mam wielką przyjemność przekazać na Pana ręce serdeczne gratulacje dla kierownictwa, członków i działaczy Zespołu Pieśni i Tańca "Małe Podlasie" z okazji Jubileuszu 25-Lecia działalności. Ogrom wykonanej przez Państwa pracy wychowawczej, popularyzatorskiej i artystycznej budzi powszechne uznanie i szacunek. Rozpalony przez Was w młodym pokoleniu płomień miłości do Ziemi Ojczystej i szacunek do jej wielowiekowej tradycji towarzyszy trwale w dalszym ich dorosłym życiu.

Proszę przyjąć wyrazy podziwu dla poziomu artystycznego i wyników pracy wychowawczej Zespołu Pieśni i Tańca "Małe Podlasie", dla rozmiarów tej pracy wyrażonej liczbą uczestniczących dzieci i młodzieży, dla niezwykłego zaangażowania w popularyzację formy towarzyskiej tańców polskich wyrażonej między innymi dobrym poziomem organizacji konkursów "O Podlaską Szyszkę" oraz dla racjonalnie prowadzonej integracji dzieci i młodzieży - czyniącej z nich małą społeczność tego regionu o wspólnych zainteresowaniach

Proszę przyjąć wyrazy uznania Panie Dyrektorze, dla pańskiego bezgranicznego i emocjonalnego zaangażowania w pracę wychowawczą, szkoleniowo-artystyczną i organizacyjną tego zespołu, a także dla wspólnie określonej i godnej do naśladowania formuły współpracy Zespołu Pieśni i Tańca "Małe Podlasie", Siemiatyckiego Ośrodka Kultury oraz Stowarzyszenia Wspierania Kultury Narodowej Małe Podlasie.

Pozostając w przekonaniu, że Zespół Pieśni i Tańca "Małe Podlasie" będzie nadal pełnił rolę ważnej placówki kształcenia uzupełniającego dzieci i młodzieży Siemiatycz, a władze administracyjne i samorządowe zechcą tą działalność należycie wspierać materialnie - łączę wyrazy głębokiego szacunku.

Przewodniczący Komisji ds. Tańców Polskich
Polskiej Sekcji CIOFF
/dr Ryszard Teperek/


Zespó ł Pieśni i Tańca

Małe Podlasie

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka składa serdeczne życzenia za XXV lat pracy, służby, realizacji ideałów zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Jednocześnie dziękuję kadrze zespołu oraz całemu zespołowi za utrwalanie w artystycznym wymiarze idei harcerskiej na terenie naszej chorągwi.

Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wielu przyjaciół, zadowolenia z wypełniania codziennej służby oraz wytrwałości na drogach harcerskiej przygody. Przekazuję Wam skromne słowo: Dziękuję za trud i zaangażowanie w codziennym wędrowaniu oraz życzę kolejnych przynajmniej dwudziestu pięciu lat równie obfitych w działania.

Niech słowa "Mam szczera wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu" będą Waszym głównym drogowskazem.

Czuwaj!

hm. Andrzej Bajkowski

Białystok, 03 lipca 2009 r.


Pozostając z wyrazami pamięci Życzymy
Wiele zadowolenia
Wszelkiej pomyślności.
Szczęścia w życiu osobistym
Dużo radosnych dni
Sukcesów takich, o jakich się tylko śni
Niech troska was omija
Niech zdrowie Wam wciąż sprzyja,
A melodia krakowiaka i oberka
W sercach rozbrzmiewa cały czas

Życzy
Zespól Tańca Ludowego
Kościelec -
wraz z Anusią


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wejscie na stronę turnieju
"O Podlaską Szyszkę"Oficjalna strona miasta Siemiatycze


Napisali o nas