Stowarzyszenie
Wspierania Kultury
Narodowej
MAŁE PODLASIE

Miejsce
poświęcone pamięci
o Tych,
którzy odeszli >>>
HISTORIA

W maju 1984 roku instruktor Krzysztof Szyszko, tancerz Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Podlasie" przy ZW AWF w Białej Podlaskiej i uczestnik pierwszego kursu instruktorskiego z tańców odbywanego w ramach studiów AWF, powołał w Siemiatyczach do istnienia Zespół Pieśni i Tańca "Małe Podlasie".
Początkowo zespół działał przy Szkole Podstawowej Nr 2 i prowadził dwie grupy ćwiczebne skupiające około 40 osób. Obecnie do zespołu należy około 100 dzieci ze wszystkich siemiatyckich szkół, skupionych w czterech grupach wiekowych.
Pracę przygotowawczą w ramach bezpłatnych, obligatoryjnych zajęć rytmiki w przedszkolach rozpoczynają już sześciolatki. Najstarsi członkowie zespołu mają ukończone18 lat. Od jesieni roku 2007 działa przy zespole nowa grupa ćwiczebna - rodzice dzieci tańczących niegdyś lub obecnie w zespole, oraz ich przyjaciele.
W swojej pracy zespół łączy kultywowanie folkloru oraz polskiej tradycji narodowej z działalnością harcerska, albowiem pracuje również jako 50 Harcerska Drużyna Taneczna. Jego drużynową od 1985 roku jest dh. Elżbieta Sielicka. W swoje koncerty stara się włączać zabawy oraz rekwizyty właściwe dla danych regionów Polski, a odnalezione przez członków. Zespół prezentuje polskie tańce narodowe: polonezy, mazury, krakowiaki, kujawiaki i oberki, łącząc je piosenkami oraz polską muzyką fletową epoki baroku w opowieść o historii naszego kraju. Pracę swoja skupia nad regionami wschodniej Polski oraz państw ościennych: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii. Wszystkie tańce prezentowane są we właściwych strojach ludowych, których wykonanie było również częścią wychowania patriotycznego. Koncertując zespół odwiedził Łotwę, Włochy i Belgię, Bułgarię, kilkakrotnie - Białoruś i Węgry, wielokrotnie - Niemcy, Ukrainę i Litwę. Oprócz działalności artystycznej zespół wielokrotnie podejmował różnego rodzaju akcje społeczne i charytatywne. Za swoją pracę zespół otrzymywał wielokrotnie nagrody na konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych, oraz nagrody różnych organizacji samorządowych, oświatowych i kulturalnych.
Od 1998 roku pary zespołowe biorą udział w Ogólnopolskich Konkursach Tańców Polskich rozgrywanych w formie towarzyskiej odnosząc duże sukcesy / ok. 140 wygranych Ogólnopolskich Konkursów, wygrane Roczne Rankingi w kategoriach Najlepszych Par, Najlepszych Zespołów i Najlepszych Instruktorów /.
Ich ukoronowaniem było zdobycie na rozegranych dotychczas / 2001-2009 / dziewięciu Mistrzostwach Polski w Tańcach Polskich siedmiu Tytułów Mistrzów Polski, dziewięciu Tytułów Vice Mistrzów Polski i sześciu brązowych medali MP.
W roku 2002 Siemiatycze otrzymały ogromny zaszczyt - powierzono im organizację
II Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich "PODLASIE - SIEMIATYCZE 2002".
Zespól jako drugi w Polsce stworzył formację Kara Mazurowego, która zwyciężyła podczas I Konkursu Kar Mazurowych w Olsztynie w roku 2005 w kategorii 16-30 lat. Obecnie tradycję tę kontynuują rodzice i przyjaciele zespołu tańczący w Ogólnopolskich Konkursach Kar Mazurowych i również zajmują czołowe lokaty / m.in. III miejsce w Konkursie Kar Mazurowych na VIII Mistrzostwach Polski w Tańcach Polskich - Wieliszew 2008, II miejsce w Konkursie Kar Mazurowych na IX Mistrzostwach Polski w Tańcach Polskich - Wieliszew 2009 /.
Opiekujące się zespołem Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej
MAŁE PODLASIE, zrzeszające rodziców i przyjaciół zespołu jest od lat jednym z głównych organizatorów Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich "O Podlaską Szyszkę - Siemiatycze" odbywającego się ostatnio na rozpoczęcie wakacji.
Od roku 2007 podjęto działania organizacji w Siemiatyczach Tygodnia Tańców Polskich. W skład tego Święta wchodzą m.in. warsztaty szkoleniowe dla par z zespołów zza wschodniej granicy naszego państwa - Litwy, Ukrainy / przewinęło się przez te warsztaty już ponad 200 osób /.
Siemiatyckie pary wyjeżdżają również na warsztaty szkoleniowe i pokazy polskich tańców tańczonych w formie towarzyskiej na Litwę, Ukrainę i Białoruś, oraz po całej Polsce. Warsztaty te stanowią dla tancerzy lub nawet zwykłych nie mających nigdy do czynienia z tańcem uczniów możliwość rozpoczęcia kariery tanecznej na ogólnopolskich parkietach.
Start w Turnieju Siemiatyckim to często pierwszy sukces i zapowiedź następnych dobrych wyników.
Od roku 1999 kierownik zespołu jest jednym z współorganizatorów Regionalnego Turnieju Tańców Polskich. Pierwsza edycja odbyła się w Siemiatyczach, a od 2000 roku turniej przeniesiono do pobliskiego Drohiczyna. W 2008 roku przekształcono ten turniej w Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich "O Szablę Kmicica" - rozgrywany jest tylko dla par B klasowych. Formuła turnieju regionalnego pozostała dla tancerzy I kategorii wiekowej / 7-9 lat / - gwarantuje możliwość odniesienia pierwszego tanecznego sukcesu.
Zespół przyczynił się do powołania w Drohiczynie przy Zespole Szkół - Szkolnego Klubu Tańców Polskich. Obecnie trwają prace nad powołaniem takiej formy pracy z dziećmi w Szkole Podstawowej w Siemichoczach.

Krzysztof Szyszko - choreograf zespołu przygotowywał z zespołowymi parami prekursorskie lekcje pokazowe i koncerty w oparciu o prezentacje tańców polskich tańczonych jako tańce towarzyskie oraz nowatorskie choreografie czerpiące z techniki tańców polskich. Krzysztof Szyszko opracował również własną metodykę pracy z dziećmi w nauce tańca

W 2002 roku otrzymał nominację na Sędziego Tańców Polskich, a w 2009 roku został awansowany do grona Sędziów Konsultantów

Instruktor Zespołu MAŁE PODLASIE pracuje ponadto jako Członek siedmioosobowego Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF, oraz Rady Konsultacyjnej Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF

Tancerze Małego Podlasia od wielu lat kontynuują swoją karierę taneczną również w innych, studenckich zespołach np. w Zespole Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego Warszawianka, w Zespole Pieśni i Tańca
Politechniki Warszawskiej, w Zespole Pieśni i Tańca Podlasie przy AWF Biała Podlaska, w Zespole Pieśni i Tańca Wielkopolanie Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Dziecięcym Zespole Folklorystycznym Cepelia Poznań, oraz ZPiT Kurpie Zielone Białystok

Tancerze zespołu otrzymali już trzykrotnie stypendium artystyczne Marszałka Województwa Podlaskiego Julita Szeryńska na rok 2006, Marcin Kaźmieruk na rok 2007, oraz Julita i Marcin na rok 2008.

Marcin Kaźmieruk był pierwszym stypendystą Samorządu Miasta Siemiatycze im. Jana Pawła II na rok szkolny 2006/2007 i po raz drugi na rok szkolny 2007/2008.

Wychowankowie zespołu zdobywają również wykształcenie instruktorskie z zakresu tańca: Anna Grzeszczuk, Robert Kujawa, Ewa Jaskulska, Kamil Rząca i Grzegorz Hryciuk.


A o Tańcach Polskich w Formie Towarzyskiej, w tym m.in. o parach z Małego Podlasia, można więcej dowiedzieć się na stronie www.kdstppscioff.home.pl

 


Wejscie na stronę turnieju
"O Podlaską Szyszkę"Oficjalna strona miasta Siemiatycze


Napisali o nas